Regulamin współpracy – Dietetyk Kraków | Poradnia Zdrowe Kalorie | Trwałe efekty

Regulamin współpracy

Regulamin został stworzony, ponieważ chcę dbać o bezpieczeństwo relacji z podopiecznymi. Zawiera on informacje na temat przebiegu współpracy, zasad korzystania z usług i obowiązków ciążących na poradni.

TERMINY REALIZACJI:

 • Jadłospis i/lub inne materiały edukacyjne są przekazywane mailowo. Maksymalny czas oczekiwania na jadłospis wynosi do 7-10 dni roboczych (bez sobót, niedziel, świąt) – począwszy od następnego dnia roboczego po pierwszej konsultacji.
  • Termin może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zleceń w danym czasie lub zdarzeń losowych.

REKLAMACJE (obejmujące zmiany w posiłkach po wysłaniu jadłospisu/nowych przepisów) dotyczą jedynie sytuacji, kiedy omyłkowo pojawią się w nich produkty, które na wizycie zostały zaznaczone jako niejadane.

PRAWA AUTORSKIEjadłospis i inne materiały chronione są prawami autorskimi, dlatego nie należy ich kopiować i rozpowszechniać.

Dietetyka obowiązuje ZACHOWANIE TAJEMNICY wszystkich informacji, które zbierze podczas wizyt.

GODZINY PRACY I KONTAKT z dietetykiem:

 • W czasie trwania dietoterapii jest możliwość mailowego kontaktu z dietetykiem w dni robocze w godzinach między 7-14.
  • Pytania i wszelkie dokumenty należy kierować na maila (bezpieczne przekazywanie danych osobowych). Nie należy wysyłać wrażliwych danych czy zdjęć dokumentów za pośrednictwem smsów i mediów społecznościowych. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za tak przekazane dane.
 • Jadłospis i inne materiały wysyłane są w dni robocze w godzinach między 7-14.

PROMOCJE:

 • Rabaty nie sumują się – jeśli w danym momencie przysługują Ci dwa rabaty po 10%, to każdy z nich można wykorzystać na oddzielną usługę.

PŁATNOŚCI:

 • Za pakiety obowiązuje płatność z góry.
 • Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za opłacony pakiet/ jadłospis.
 • Gwarancja niezmienności cen po zawarciu stałej współpracy, czyli takiej bez przerw między wizytami trwających dłużej niż 12 tygodnie (pomimo ewentualnych zmian w cenniku dla nowych klientów).

ZAPISYWANIE NA WIZYTĘ – gwarancją rezerwacji terminu jest wiadomość od dietetyka, potwierdzająca zapisanie na dany termin. Przy braku potwierdzenia, do 1-2 dni roboczych, należy ponowić kontakt z dietetykiem.

POTWIERDZENIA SMS– przed wizytą wysłane zostaną 1-3 smsy (w tym jedno potwierdzenie obecności na wizycie).

WAŻNOŚĆ PAKIETÓW – konsultacje z pakietów należy wykorzystać maksymalnie do:

 • Pakiet Programu Odchudzania: basic do miesiąca, pakiet plus do 2 miesięcy, pakiet extra do 3 miesięcy
 • Pakiet dla par: basic do miesiąca, pakiety dla par plus i extra do 2 miesięcy
 • Pakiety konsultacji: mini do miesiąca, pakiet midi i maxi do 2 miesięcy

ODWOŁYWANIE, PRZEKŁADANIE WIZYT i ZMIANA NA FORMĘ ONLINE/TELEWIZYTĘ – zbyt częste przekładanie konsultacji zmniejsza efektywność dietoterapii, ze względu na spadek motywacji wraz z upływem czasu między wizytami. Dodatkowo działa to dezorganizująco na pracę poradni.

 • Konsultacje należy odwoływać/przekładać/zmieniać na formę online lub telewizytę z wyprzedzeniem 2-3 dni. Minimalny czas wynosi 24 godziny.
 • Częstotliwość przekładania konsultacji oraz zamiana na formę online lub telewizytę jest ograniczona, dlatego należy decydować się na to w sytuacjach wyjątkowych (np. choroba).
  • Możliwe jest przełożenie konsultacji raz w ramach danego pakietu lub maksymalnie co drugą konsultację w przypadku pojedynczych wizyt bez pakietu.
 • W przypadku odwołania terminu na mniej niż 24 godziny przed konsultacją lub przekładaniu konsultacji 2 razy pod rząd:
  • Można odbyć tę konsultację telefonicznie w ustalonym pierwotnie terminie (ten sam dzień i godzina).
  • Jeśli podopieczny nie ma możliwości odbycia konsultacji telefonicznie, to można wyznaczyć nowy termin (do 4 tygodni od nieodbytej wizyty) pod warunkiem dopłaty (ustalana indywidualnie). Nieodwołanie lub przełożenie nowego terminu spowoduje przepadnięcie opłaconej konsultacji.

Skontaktuj się z dietetykiem!