< Regulamin współpracy – Dietetyk Kraków | Poradnia Zdrowe Kalorie | Trwałe efekty

Regulamin współpracy

Regulamin został stworzony, ponieważ chcę dbać o bezpieczeństwo relacji z podopiecznymi. Zawiera on informacje na temat przebiegu współpracy, zasad korzystania z usług i obowiązków ciążących na poradni.

PRZEBIEG WSPÓŁPRACY:

 • Pierwsza konsultacja dietetyczna – zebranie wywiadu, analiza składu ciała (wyjątek współpraca online) i jej omówienie.
 • Przekazanie mailowo jadłospisu i/lub innych materiałów. Maksymalny czas oczekiwania na jadłospis wynosi do 7-10 dni roboczych (bez sobót, niedziel, świąt) – począwszy od następnego dnia roboczego po pierwszej wizycie.
  • Termin może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zleceń w danym czasie lub zdarzeń losowych.

REKLAMACJE (obejmujące zmiany w posiłkach po wysłaniu jadłospisu/nowych przepisów) dotyczą jedynie sytuacji, kiedy omyłkowo pojawią się w nich produkty, które na wizycie zostały zaznaczone jako niejadane.

PRAWA AUTORSKIEjadłospis i inne materiały chronione są prawami autorskimi, dlatego nie należy ich kopiować i rozpowszechniać.

Dietetyka obowiązuje ZACHOWANIE TAJEMNICY wszystkich informacji, które zbierze podczas wizyt.

GODZINY PRACY I KONTAKT z dietetykiem:

 • W czasie trwania dietoterapii jest możliwość mailowego kontaktu z dietetykiem w dni robocze w godzinach między 7-14.
  • Pytania i wszelkie dokumenty należy kierować na maila (bezpieczne przekazywanie danych osobowych) – korespondencja nie jest możliwa na mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) czy na Skype. Nie należy również wysyłać wrażliwych danych czy zdjęć dokumentów za pośrednictwem smsów. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za tak przekazane dane.
 • Jadłospis i inne materiały wysyłane są w dni robocze w godzinach między 7-14.

PROMOCJE:

 • Rabaty nie sumują się – jeśli w danym momencie przysługują Ci dwa rabaty po 10%, to każdy z nich można wykorzystać na oddzielną usługę.

PŁATNOŚCI:

 • Za pakiety obowiązuje płatność z góry.
 • Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za opłacony pakiet/ jadłospis.
 • Gwarancja niezmienności cen po zawarciu stałej współpracy, czyli takiej bez przerw między wizytami trwających dłużej niż 12 tygodnie (pomimo ewentualnych zmian w cenniku dla nowych klientów).

ZAPISYWANIE NA WIZYTĘ – gwarancją rezerwacji terminu jest wiadomość od dietetyka, potwierdzająca zapisanie na dany termin. Przy braku potwierdzenia, do 1-2 dni roboczych, należy ponowić kontakt z dietetykiem.

POTWIERDZENIA SMS– przed wizytą wysłane zostaną 1-3 smsy (w tym jedno potwierdzenie obecności na wizycie).

WAŻNOŚĆ PAKIETÓWkonsultacje należy wykorzystać w określonym okresie:

 • 4, 8 i 12 tygodni w zależności od długości pakietu (odpowiednio 1-, 2- i 3-miesięczna opieka) – w przypadku opieki dietetyka czas jest liczony od momentu otrzymania otrzymania jadłospisu

ODWOŁYWANIE, PRZEKŁADANIE WIZYT i ZMIANA NA FORMĘ ONLINE/TELEWIZYTĘ – zbyt częste przekładanie konsultacji zmniejsza efektywność dietoterapii, ze względu na spadek motywacji wraz z upływem czasu między wizytami. Dodatkowo działa to dezorganizująco na pracę poradni.

 • Konsultacje należy odwoływać/przekładać/zmieniać na formę online lub telewizytę z wyprzedzeniem 2-3 dni. Minimalny czas wynosi 24 godziny.
 • Częstotliwość przekładania konsultacji oraz zamiana na formę online lub telewizytę jest ograniczona, dlatego należy decydować się na to w sytuacjach wyjątkowych (np. choroba).
  • Możliwe jest przełożenie konsultacji lub zamiana na formę online/telewizytę 1 raz w ramach danego pakietu lub maksymalnie co drugą konsultację w przypadku pojedynczych wizyt bez pakietu.
 • W przypadku odwołania terminu na mniej niż 24 godziny przed konsultacją lub przekładaniu konsultacji 2 razy pod rząd:
  • Można odbyć tę konsultację telefonicznie w ustalonym pierwotnie terminie (ten sam dzień i godzina).
  • Jeśli podopieczny nie ma możliwości odbycia konsultacji telefonicznie, to można wyznaczyć nowy termin (do 4 tygodni od nieodbytej wizyty) pod warunkiem dopłaty (ustalana indywidualnie). Nieodwołanie lub przełożenie nowego terminu spowoduje przepadnięcie opłaconej konsultacji.

Skontaktuj się z dietetykiem!